(098) 591-49-04

(095) 909-88-12

lesiv.zemres@gmail.com

Технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - це одна з видів землевпорядної документації, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки на підставі даних кадастрової зйомки, інженер-землевпорядник складає кадастровий план земельної ділянки з відповідними координатами поворотних точок, визначенням складу угідь, власників суміжних земельних ділянок, відомостей про обмеження у використанні земельної ділянки, тощо. Розроблена технічна документація щодо встановлення меж також є одним з документів, який дає можливість отримати витяг із Державного земельного кадастру (витяг з ДЗК).

Крім безпосередньо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, технічна документація також обов'язково складається у наступних випадках:

- внесення до державного земельного кадастру даних про ділянки, право власності щодо яких виникло до 2004 р. (є Державний акт), але які не мають кадастрових номерів. Саме для присвоєння кадастрового номеру і потрібно розробляти технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі;

- у випадку наявності присвоєного раніше кадастрового номеру, але за відсутності даних щодо земельної ділянки у Державному земельному кадастрі;

-присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці щодо якої не зареєстровано право власності, але на якій є будівлі та інші об'єкти нерухомості, право власності на які зареєстровано у встановленому порядку. В цьому випадку також необхідно мати дозвіл місцевої ради на розробку технічної документації;

- для виправлення недоліків (технічних помилок) щодо невірно визначених меж та інших технічних даних щодо земельної ділянки.

Вказані вище випадки необхідності складання технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки сформувалися здебільшого після набрання чинності з 01.01.2013 р.

Документи необхідні для складання технічнічної документації:

- рішення сільської/селищної/міської ради про надання дозволу на розробку технічної документації або копія державного акту на право приватної влансості на землю;

- правостановлюючі документи на об'єкти нерухомого майна (копія технічного папорту, нотаріальна копія витяга або свідоцтва про право власності)(при наявності);

- паспорт та ідентифікаційний номер (для фізичних осіб);

- правостановлюючі документи юридичної особи – витяг або свідоцтво з ЄРДПОУ, довідка, статут (для юридичних осіб, нотаріально завірені копії);

- у разі необхідності документ, що підтверджує повноваження особи діяти від імені власника (користувача).